2017/Aug/21

การ์ตูนเรื่อง "นาโนกะกับรักสุดห้ามใจ (Nanoka no Kare)" ผลงานร่วมของ อ.Miyoshi Toumori (วาดภาพ) กับ อ.Saro Tekkotsu (เนื้อเรื่อง)
ลงพิมพ์ตอนจบ 43 หน้า มีภาพเปิดตอนเป็นภาพสีในนิตยสารการ์ตูน Margaret ฉบับที่ 18/2017 (19 ส.ค. 2017) อีกทั้งผลงานชิ้นนี้ยังได้ขึ้น
เป็นภาพปกนิตยสารฉบับนั้นเป็นการส่งท้ายด้วย และฉบับรวมเล่ม 14 ที่เป็นเล่มจบมีกำหนดออกวางแผงในญี่ปุ่น 25 ก.ย. 2017
ที่มา Natalie