2017/Aug/21

นิตยสารการ์ตูน Margaret ฉบับที่ 18/2017 (19 ส.ค. 2017) ลงประกาศว่า อ.Natsumi Aida ผู้วาด Switch Girl!!
จะมีผลงานใหม่ที่มีชื่อว่า Analog Drop เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาว Aku Hayakawa ผู้ที่รักเงินตราแล้วก็ตัวเธอเอง
มีกำหนดลงพิมพ์ตอนแรก 51 หน้า ภาพสีเปิดตอน ในฉบับที่ 19/2017 ที่มีกำหนดออกวางแผงในญี่ปุ่น 5 ก.ย. 2017

รูปภาพ

ที่มา Margaret 2017 Vol.18