2017/Feb/15

=======================================================

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1. หมอฮานะ ผู้หญิงต่อชีวิต เล่ม 5 Hakua Nakao 60 บาท (การ์ตูน)

รูปภาพ

2. Are You Alice? เล่ม 9 Ikumi Katagiri 60 บาท (การ์ตูน)

รูปภาพ

3. ยัยกรรไกรใจร้ายกับนายหมาดวงซวย เล่ม 8 Shunsuke Sarai 160 บาท (นิยาย)


รูปภาพ

=======================================================
ที่มา http://www.zenshu.co.th

Code Here.