2017/Feb/15

อ.Tatsu Nohana ผู้วาด Ayakashii no ni และ Horologium ได้นำนิยาย ซากุราดะ รีเซ็ต ภารกิจฆ่าเวลา (Sakurada Reset) เล่มแรก
ที่มีชื่อตอนว่า Neko to Yuurei to Nichyoubi no Kakumei (CAT, GHOST and REVOLUTION SUNDAY) มาเขียนเป็นฉบับการ์ตูน
เวอร์ชั่นใหม่ โดยได้ อ.Yotaka Kono เจ้าของผลงานนิยายเรื่องนี้มาเขียนบทและเป็นที่ปรึกษาให้กับการ์ตูนฉบับใหม่นี้ ซึ่งตอน 0
สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บ Comic Clear ส่วนตอน 1 จะมาลงให้อ่านต่อในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2017 หลังจากนี้ตอนใหม่จะมา
ลงให้อ่านเดือนละ 1 ตอน แล้วยังได้เขียนการ์ตูน 4 ช่อง Sakurada Reset Petit ลงให้อ่านในเว็บไซต์ภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วย

ที่มา natalie